• Przechowalnia 0
 • Polityka Prywatności

  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w sklepie lntersmart jest P.H.U. Intersun Rafał Marut, ul. Katowicka 121,43-190 Mikołów, NIP: 643-113-95-79
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
  3. Podanie danych jest dobrowolne.
  4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usługi prowadzenia konta klienta oraz świadczenia Usług jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą oferta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
  6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
   1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
   2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
  7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz Usług.
  8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

   PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. Do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  3. Do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
  4. Do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. Do przenoszenia danych - Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  W przypadku gdy skorzystasz z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub nie podlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

  Jako Administrator Danych Osobowych zastrzegamy możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Twoje żądanie będzie miało skomplikowany charakter lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

  Skorzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora jest wolne od opłat. Jednakże zgodnie z postanowieniami RODO Administrator Danych Osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

  a) żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b) żądania ewidentnie nieuzasadnionego;
  c) żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter; 

  Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie ponieść muszę jako Administrator Danych Osobowych.

  ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. numer NIP;
  3. adres;
  4. adres poczty elektronicznej;
  5. numer telefonu kontaktowego
  6. numer rachunku bankowego;

  ...jest pusty

  Facebook Messenger
  Akceptuję
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".